VÅRE PRODUKTER

Mobilvennlige IT-verktøy for fagfolk!

PORTABLE ENHETER ÅPNER MULIGHETENE TIL EN HELT NY TYPE DIGITALE VERKTØY

Dine ansatte er for det meste ute på oppdrag, og er sjeldent innom kontoret. På kontoret sitter ledelse og administrasjon og forsøker å holde oversikt over alle oppdrag og ansatte.


Nettbrett, smartmobiler og stadig bedre tilgang til mobilt internett åpner muligheter og forventninger til digitale verktøy som støtter din bedrifts forretningsprosesser.


ELITE SYSTEMER AS har utviklet systemer som benytter den nyeste webteknologien for å løse de praktiske utfordingene rundt informasjonsdeling.

ELITE ENTREPRENØR

Verktøy for befaring og tilbud, oppdragshåndtering, kundeoppfølgning, arbeidsrapporter, timemodul, kjørebok, snørydding, dokumentarkiv og mye mer!


ELITE RENHOLD

Full oppdragshåndtering, kundeoppfølgning, tilbudshjelp, timemodul, kjørebok, SMS-tjenester og mye mer!

ELITE TOLK

- Oppdragshåndtering som ivaretar arbeidsflyten fra start til slutt

- Utlysning og påmelding til oppdrag via SMS og e-post

- SMS-tjenester for effektiv kommunikasjon mellom ansatte, firma og kunder

- Sikker opplastning av dokumenter gjennom kryptert linje (SSL)

- Sikker oppbevaring av dokumenter

- Kundebase og kundehåndtering

- Videotolkning

- Reiseregning

- Søkbar tolkebase

- Separat tilgang med bestillingsskjema for faste kunder 

ADRESSE
Postboks 1022
4794 Lillesand

KONTAKT
E-post: post@elitesystemer.no
Tlf: +47 45 40 45 70
Org.nr. 913 277 708 MVA