ELITE RENHOLD


ENKEL OG SMART INFORMASJONSDELING FOR RENHOLDERE

PORTABLE ENHETER ÅPNER MULIGHETENE TIL EN HELT NY TYPE DIGITALE VERKTØY

Dine ansatte er for det meste ute på oppdrag, og er sjeldent innom kontoret. På kontoret sitter ledelse og administrasjon og forsøker åholde oversikt over alle oppdrag og ansatte.


Nettbrett, smartmobiler og stadig bedre tilgang til mobilt internett åpner muligheter og forventninger til digitale verktøy som støtter din bedrifts forretningsprosesser.


ELITE SYSTEMER AS har utviklet systemer som benytter den nyeste webteknologien for å løse de praktiske utfordingene rundt informasjonsdeling.

DU HAR ALDRI FØR HATT SÅ GOD KONTROLL OVER OPPDRAG, KUNDER OG ANSATTE.


- Kundehåndtering
- Timeregistrering
- Tilbudsoppsett
- Oppdragshåndtering
- Fildatabase
- Bildebank
- Internkontroll
- Utstyrsoversikt
- Kjørebok 
- SMS-tjenester
- Oppdragskalender 

KUNDEHÅNDTERING

Kundebasen er oversiktlig, lett å vedlikeholde, og forenkler arbeidet med kundeoppfølgning.

Det er enkelt å søke opp kunder og leverandører, og du får god oversikt fra tilbudsskriving til ferdig oppdrag.

En egen visning for kundeoppfølgning gir deg kjapt oversikten over hvilke og hvor mange kunder som venter på oppmåling, venter på tilbud, eller som har mottatt tilbud.

God oversikt over kundearbeidet.

TIMEREGISTRERING

Full støtte for timeregistrering i alle aktive oppdrag, underaktiviteter og egendefinerte tidskoder.

Skjemaet er ryddig og basert på ukentlig registrering. Den ansatte setter ferdig registrert uke i status 'Klar' som betyr at uken låses for den ansatte. Daglig leder eller annen med riktige rettigheter kan enkelt åpne opp igjen ved behov.

Aktivitetene hentes fra oppdraget, og tidskodene kan enkelt tilpasses din bedrifts behov.

Mange ulike rapporter for rask og nøyaktig eksport til filformatet XLSX.

Timeregistrering: Responsivt design gir en hyggelig opplevelse også på smartmobiler.

HVA VÅRE KUNDER SIER:

"Det er vanskelig å tenke seg en dag uten dette verktøyet.

Både vi, våre kunder og våre ansatte får en enklere og tryggere hverdag, samtidig som vi sparer penger og tid."

Jørn H. Olsen, ELITE VASK AS

TILBUDSOPPSETT

Oppmåling og estimat. Et oversiktelig verktøy for å sette opp tilbud basert på timer/timepris eller areal/kvadratmeterpris. Her får du totalprisen med det samme, og du kan hente ut oppsettet i et praktisk regneark som vi tilpasser ditt firmas profil og salgsbetingelser.

Standardoppsett for renholdsplan følger med.

Tilbudshjelp

ET FANTASTISK VERKTØY!

UNIKE FUNKSJONER SOM DU IKKE VIL KLARE DEG UTEN!

ARKIV FOR TEGNINGER OG BILDER

I ELITE RENHOLD har hvert oppdrag et eget arkiv for dokumenter og bilder - Et ypperlig verktøy for å følge opp arbeidet på perifere steder. Du har dokumentasjon på utført arbeid, og med tiden får du et flott bildearkiv for bedriften.

Last opp filene dine med dra-slipp-metoden. Bruker du nettbrett/smartmobil med kamera, kan du knipse bilder og laste opp direkte i oppdraget. Bildene kan roteres og presenteres i fullskjerm, med dato og prosjektinformasjon.

I en egen visning får du oversikt over siste 10 bilder på tvers av oppdragene. Du kan kan også liste opp hele bildebanken i systemet.

Fleksibelt og fint bildearkiv i alle oppdrag

UTSTYRSOVERSIKT

Få oversikt over hvem som har lånt hva. Du kan enkelt opprette dine egne utstyrsenheter og plasseringer i systemet, og de ansatte kan raskt informere systemet om hvilket utstyr de låner.

For hvert utstyr vises de siste 5 utlån, samt navn og knapp for telefonnummer. Utstyr som du selv låner er tydelig markert i listen. 

Full kontroll takket være utstyrsoversikten

KJØREBOK

En komplett funksjon for å logge bilkjøring. Her kan du og dine ansatte registrere alle påkrevde opplysninger; Dato, bilens registreringsnummer, hvor turen starter, hvilket firma eller byggeplass som er besøkt, hvor turen slutter og kjørelengden ifølge kilometertelleren.

Full historikk og mulighet til å endre tidligere oppføringer, og uttrekk av opplysninger per år per bil kan eksporteres til filformatet XLSX.

Mobilvennlig og nyttig kjørebok

INTERNKONTROLL

Skjemaer for Rapport om Uønsket Hendelse (RUH) og Sikker Jobb Analyse (SJA) er tilgjengelig under alle oppdrag. Skjemaene gir mye informasjon samtidig som de er enkle å fylle ut.

RUH-skjemaet gir deg muligheten til å laste opp et bilde som vedlegges rapporten. Utfylt RUH sendes automatisk per e-post til firmaets verneombud og blir samtidig tilgjengelig under oppdraget. I tillegg finnes egne rapporter for uttrekk av all RUH-informasjon til filformatet XLSX.

Skjema for Sikker Jobb Analyse møter alle forventninger som stilles i denne bransjen. Analysen utføres direkte i systemet, deloppgavene analyseres enkeltvis og tiltak defineres på grunnlag av risiko. Hvert tiltak tildeles en ansvarlig, som må signere ut at tiltaket er utført. Alle tiltak må signeres ut før analysen kan konkluderes.

Lett å fylle ut RUH på stedet. Skjemaet går rett til verneombudet.

KALENDER

Kundemøter, fellesaktiviteter og andre hendelser vises i systemets kalender. Her ser du også alle oppdragsaktiviteter, og du har mulighet til filtrere på den enkelte ansatte. Både enkeltaktiviteter og gjentakende aktiviteter støttes. 

Hver oppføring har en fargemarkering som er tilknyttet kommunen for oppdraget, og adresse og annen oppdragsinfo forhåndsvises , slik at du enkelt kan se hvor dine ansatte befinner seg.

Kalenderen tilbyr tre visninger; måned, uke og dag.

Gjennom iCalendar-standarden kan alle ansatte abonnere på sin egen kalender fra smarttelefon, nettbrett og applikasjoner som Microsoft Outlook og Google Calendar. Du behøver derfor ikke å logge inn i systemet for å følge med på kalenderen.

Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.

VI HAR MER!

ELITE RENHOLD har mange flere nyttige funksjoner, og nye oppgraderinger rulles ut med jevne mellomrom.


Kontakt oss på e-post eller telefon.

ADRESSE
Postboks 1022
4794 Lillesand

KONTAKT
E-post: post@elitesystemer.no
Tlf: +47 45 40 45 70
Org.nr. 913 277 708 MVA