ELITE ENTREPRENØR


- FOR HÅNDVERKERE

PORTABLE ENHETER ÅPNER MULIGHETENE TIL EN HELT NY TYPE DIGITALE VERKTØY

Dine ansatte er for det meste ute på oppdrag, og er sjeldent innom kontoret. På kontoret sitter ledelse og administrasjon og forsøker åholde oversikt over alle oppdrag og ansatte.


Nettbrett, smartmobiler og stadig bedre tilgang til mobilt internett åpner muligheter og forventninger til digitale verktøy som støtter din bedrifts forretningsprosesser.


ELITE SYSTEMER AS har utviklet systemer som benytter den nyeste webteknologien for å løse de praktiske utfordingene rundt informasjonsdeling.

DU HAR ALDRI SETT INFORMASJONSDELING SÅ ENKELT OG EFFEKTIVT I FIRMAET DITT FØR


- Befaring og oppmåling
- Kundehåndtering
- Timeregistrering
- Oppdragshåndtering
- Snørydding
- Fildatabase
- Bildebank
- Internkontroll
- Utstyrsoversikt
- Kjørebok 
- Arbeidsrapporter
- Kalender med kundemøter og aktiviteter

KUNDEHÅNDTERING

Kundebasen er oversiktlig, lett å vedlikeholde, og forenkler arbeidet med kundeoppfølgning.

Det er enkelt å søke opp kunder og leverandører, og du får god oversikt helt fra oppmåling til ferdig oppdrag.

En egen visning for kundeoppfølgning gir deg kjapt oversikten over hvilke og hvor mange kunder som venter på oppmåling, venter på tilbud, eller som har mottatt tilbud. I samme visning har du oversikt over alle arbeidsrapporter som er under utfylling eller som venter på godkjenning. På samme måte har du kontroll med rapportene for snørydding.

I tillegg har du også oversikt over møtetidspunkter med dine kunder, som selvsagt også vises i den innebygde kalenderen

Samlesider for effektiv kundeoppfølging. En leders drøm!

TIMEREGISTRERING

Full støtte for timeregistrering i alle aktive oppdrag, underaktiviteter og egendefinerte tidskoder.

Ut over ordinærtid støttes 50 % overtid, 100 % overtid og kilometer.

Skjemaet er ryddig og basert på ukentlig registrering. Den ansatte setter ferdig registrert uke i status 'Klar' som betyr at uken låses for den ansatte. Daglig leder eller annen med riktige rettigheter kan enkelt åpne opp igjen ved behov.

Aktiviteter og tidskoder kan enkelt tilpasses dine behov.

Mange ulike rapporter for rask og nøyaktig eksport til filformatet XLSX.

Timeregistrering, responsivt design gir en hyggelig opplevelse også på smartmobiler.

ARBEIDSRAPPORTER

Arbeidsrapporter kan opprettes under hvert oppdrag, og tilbyr registrering av persontimer, maskintimer, og materialforbruk.

Timer og materialer summeres automatisk i rapportens sammendrag.

Du kan også legge ved bilder for å komplettere dokumentet.

Ferdig rapport settes i status 'Utfylt', som låser rapporten og sender en e-post til ansvarlig person.

Arbeidsrapporten kan også signeres av oppdragsgiver/kunde, mens man er på stedet sammen med kunden. Rapporten er da et ypperlig stykke dokumentasjon på utført arbeid. Kundens signatur/godkjennelse fremkommer på låst rapport med fullt navn, dato og tidspunkt, og innfrir alle forventninger til denne typen dokumenter.

Rapporten kan eksporteres til filformatet XLSX.

Arbeidsrapport for å dokumentere utført oppdrag

HVA VÅRE KUNDER SIER:

 • "Det er vanskelig å tenke seg en dag uten dette verktøyet.

  Både vi, våre kunder og våre ansatte får en enklere og tryggere hverdag, samtidig som vi sparer penger og tid."

  Jørn H. Olsen
  ELITE VASK AS
 • "Jeg har drevet innen anleggsgartnerbransjen med kundehåndtering og prosjektstyring i mange år, men aldri hatt så god kontroll på tross av høy aktivitet. "

  Sven Gunnar Vågen
  VÅGEN & HANSEN UTEMILJØ AS

BEFARING OG OPPMÅLING

Oppmåling, arealberegning og estimat av materialkostnader. Dette er ofte en nødvendighet for å kunne gi et tilbud. Vårt verktøy tilbyr deg solid hjelp under hele prosessen.

Alle materialer er fordelt på målemetodene 1) areal, 2) linje og 3) antall.

Materialer av samme type summeres automatisk, og kobles mot valgfrie prislister i systemet, slik at du allerede under oppmålingen kan estimere materialkostnadene. Kostnadene lenkes til både pris fra leverandør og pris ut til kunde, og du får begge pristyper på stedet.

I tillegg kan skjemaet eksporteres ut i en praktisk tilbudsmal i Excel for videre behandling.

Du kan også ta bilder under befaringen og laste opp i skjemaet.

En egen statuslinje i skjemaet gir deg kontroll med tilbudsprosessen.

Oppmålingshjelp

SNØRYDDING

Det ser ikke ut til at vi noen gang skal slutte å rydde snø, skrape is og strø sand.

Under snørydding er det ofte flere kunder involvert, kravet til å dokumentere tidsbruk og materialbruk øker, og kundene krever rapporter stadig oftere

Produktet har enkle og brukervennlige funksjoner for dette. Det er enkelt å sette opp en fast rute eller rode, som vi kaller det. Kundene og stedene legges inn i rekkefølgen som sjåføren skal følge.

Det er kjapt å sette opp en ny rapport basert på en eller flere roder. Dato og sjåførens navn kommer automatisk inn, og på hvert sted velger sjåføren en av oppgavene Strøing, Skjær/skuffe eller fres. Deretter føres tid for start og slutt. Tidsbruk beregnes automatisk og rundes opp til nærmeste halvtime.

For oppgaven 'Strøing' oppgir du materialtype og forbruk. Har du flere oppgaver for samme kunde, er det enkelt å legge til flere rader.

Når du er ferdig for dagen, setter du skjemaet i status Utført. Da vet ledelsen at skjemaet kan rapporteres videre til kunden.

Rapportene kan eksporteres til Excel. I tillegg kan du ta ut rapporter sortert på ansatt og sorter på kunde, og for tidsintervaller på dag, uke, måned og år.

Snørydding, fyll ut skjemaet mens du sitter i hjullasteren

ET FANTASTISK VERKTØY!

UNIKE FUNKSJONER SOM DU IKKE VIL KLARE DEG UTEN!

ARKIV FOR TEGNINGER OG BILDER

I Elite Entreprenør har hvert oppdrag et eget arkiv for dokumenter og bilder. Et ypperlig verktøy for å følge opp arbeidet på perifere steder, du har god dokumentasjon på utført arbeid, og etter hvert har du et flott bildearkiv totalt sett.

Last opp filene dine med dra-slipp-metoden. Bruker du nettbrett/smartmobil med kamera, kan du knipse bilder og laste opp direkte i oppdraget. Bildene kan roteres og presenteres i fullskjerm, med dato og prosjektinformasjon.

I en egen visning får du oversikt over siste 10 bilder på tvers av oppdragene. Du kan kan også liste opp hele bildebanken i systemet.

Fleksibelt og fint bildearkiv i alle oppdrag

UTSTYRSOVERSIKT

Få oversikt over hvem som har lånt hva. Du kan enkelt opprette dine egne utstyrsenheter og plasseringer i systemet, og de ansatte kan raskt informere systemet om hvilket utstyr de låner.

For hvert utstyr vises de siste 5 utlån, samt navn og knapp for telefonnummer. Utstyr som du selv låner er tydelig markert i listen. 

Full kontroll takket være utstyrsoversikten

KJØREBOK

En komplett funksjon for å logge bilkjøring. Her kan du og dine ansatte registrere alle påkrevde opplysninger; Dato, bilens registreringsnummer, hvor turen starter, hvilket firma eller byggeplass som er besøkt, hvor turen slutter og kjørelengden ifølge kilometertelleren.

Full historikk og mulighet til å endre tidligere oppføringer, og uttrekk av opplysninger per år per bil kan eksporteres til filformatet XLSX.

Mobilvennlig og nyttig kjørebok

INTERNKONTROLL

Skjemaer for Rapport om Uønsket Hendelse (RUH) og Sikker Jobb Analyse (SJA) er tilgjengelig under alle oppdrag. Skjemaene gir mye informasjon samtidig som de er enkle å fylle ut.

RUH-skjemaet gir deg muligheten til å laste opp et bilde som vedlegges rapporten. Utfylt RUH sendes automatisk per e-post til firmaets verneombud og blir samtidig tilgjengelig under oppdraget. I tillegg finnes egne rapporter for uttrekk av all RUH-informasjon til filformatet XLSX.

Skjema for Sikker Jobb Analyse møter alle forventninger som stilles i denne bransjen. Analysen utføres direkte i systemet, deloppgavene analyseres enkeltvis og tiltak defineres på grunnlag av risiko. Hvert tiltak tildeles en ansvarlig, som må signere ut at tiltaket er utført. Alle tiltak må signeres ut før analysen kan konkluderes.

Lett å fylle ut RUH på stedet. Skjemaet går rett til verneombudet.

KALENDER

Kundemøter, fellesaktiviteter og andre hendelser vises i systemets kalender, som støtter både enkeltaktiviteter og gjentakende aktiviteter. Det er enkelt å opprette nye aktiviteter, inkludere andre ansatte, og tilknytte et prosjekt eller en kunde. Dine egne oppføringer får en annen fargemarkering enn andres, og møter som er definert i kundekortet en tredje.

Kalenderen tilbyr tre visninger; måned, uke og dag. Med riktig tilgang kan man se alle kalenderoppføringer i systemet, og filtrere oppføringer på den enkelte ansatte.

Gjennom iCalendar-standarden kan alle ansatte abonnere på sin egen kalender fra smarttelefon, nettbrett og applikasjoner som Microsoft Outlook og Google Calendar. Du behøver dermed ikke å logge inn i systemet for å se din kalender.

Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.

VI HAR MER!

ELITE ENTREPRENØR har mange flere nyttige funksjoner, og nye oppgraderinger rulles ut med jevne mellomrom.


Kontakt oss på e-post eller telefon.

ADRESSE
Postboks 1022
4794 Lillesand

KONTAKT
E-post: post@elitesystemer.no
Tlf: +47 45 40 45 70
Org.nr. 913 277 708 MVA